AKTUALNOŚCI

20.06.2020r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – III edycja

30.12.2019r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – III edycja

Listy rankingowe dot. wsparcia finansowegona rozwój przedsiębiorczości dla III grupy uczestników projektu

09.12.2019r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – II edycja

06.12.2019r.
Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla uczestników/czek projektu wyłonionych w III naborze – ścieżka dotacyjna

III NABÓR - listy rankingowe do projektu "Szansa na lepsze jutro!"
Przedstawiamy listy rankingowe do projektu “Szansa na lepsze jutro!”, jakie wpłynęły w III-cim naborze ścieżka dotacyjna.

30.09.2019r.
Ogłoszenie o III naborze do Projektu "Szansa na lepsze jutro!"
VISAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ogłasza trzeci nabór uczestników do projektu " Szansa na lepsze jutro!".
Nabór formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzony w terminie od 07.10.2019 r. do 18.10.2019r.
Regulamin ścieżki z dotacją na otwarcie działalności gospodarczej w zakładce dokumenty rekrutacyjne.


05.07.2019r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – II edycja


28.06.2019r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – I edycja


Listy rankingowe dot. wsparcia finansowegona rozwój przedsiębiorczości dla II grupy uczestników projektu

14.06.2019r.
Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla uczestników/czek projektu wyłonionych w II naborze – ścieżka dotacyjna

Informujemy, iż drugi nabór biznesplanów w ramach projektu "Szansa na lepsze jutro!” będzie prowadzony w terminie od 17 do 21 czerwca 2019r. zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.II NABÓR - listy rankingowe do projektu "Szansa na lepsze jutro!"


29.03.2019r.
Ogłoszenie o II naborze do Projektu "Szansa na lepsze jutro!"

VISAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ogłasza drugi nabór uczestników do projektu "Szansa na lepsze jutro!". Nabór formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzony w terminie od 08.04.2019 r. do 19.04.2018r. Regulamin ścieżki z dotacją na otwarcie działalności gospodarczej w zakładce dokumenty rekrutacyjne.


Wyniki naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - I edycja


11.03.2019r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – I edycja


21.12.2018r.
Listy rankingowe dot. wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla I grupy uczestników projektu

17.12.2018r.
Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla uczestników/czek projektu wyłonionych w I naborze – ścieżka dotacyjna

Informujemy, iż pierwszy nabór biznesplanów w ramach projektu "Szansa na lepsze jutro!” będzie prowadzony w terminie od 17 do 21 grudnia 2018 r. zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


12.10.2018r.
Ogłoszenie o I naborze do Projektu "Szansa na lepsze jutro!"

VISAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ogłasza pierwszy nabór uczestników do projektu " Szansa na lepsze jutro!".
Nabór formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzony w terminie od 19.10.2018 r. do 5 listopada 2018r.
Regulamin ścieżki z dotacją na otwarcie działalności gospodarczej w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – III edycja

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – III edycja

Listy rankingowe dot. wsparcia finansowegona rozwój przedsiębiorczości dla III grupy uczestników projektu
Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla III grupy uczestników projektu:

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – II edycja

Treść Ogłoszenia o naborze biznesplanów dla uczestników/czek projektu wyłonionych w II naborze – ścieżka dotacyjna

III NABÓR - listy rankingowe do projektu "Szansa na lepsze jutro!"
Przedstawiamy listy rankingowe do projektu “Szansa na lepsze jutro!”, jakie wpłynęły w III-cim naborze ścieżka dotacyjna.

Ocena formalna
Lista rankingowa ocena formalna III edycja

Ocena Merytoryczna I etap z podziałem na Kobiety i Mężczyzn
Lista rankingowa ocena merytoryczna I etap III edycja

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące
Lista rankingowa III edycja OSTATECZNA

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – II edycja

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – I edycja

Listy rankingowe dot. wsparcia finansowegona rozwój przedsiębiorczości dla II grupy uczestników projektu
Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla II grupy uczestników projektu:

Treść Ogłoszenia o naborze biznesplanów dla uczestników/czek projektu wyłonionych w II naborze – ścieżka dotacyjna

II NABÓR - listy rankingowe do projektu "Szansa na lepsze jutro!"
Przedstawiamy listy rankingowe do projektu “Szansa na lepsze jutro!”, jakie wpłynęły w II-gim naborze ścieżka dotacyjna.

Ocena formalna
Lista rankingowa ocena formalna II edycja

Ocena Merytoryczna I etap z podziałem na Kobiety i Mężczyzn
Lista rankingowa ocena merytoryczna I etap II edycja

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące
Lista rankingowa II edycja OSTATECZNA

Informacja o wynikach naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – I edycja

Listy rankingowe dot. wsparcia finansowegona rozwój przedsiębiorczości dla I grupy uczestników projektu
Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla I grupy uczestników projektu:Treść Ogłoszenia o naborze biznesplanów dla uczestników/czek projektu wyłonionych w I naborze – ścieżka dotacyjnaI NABÓR - listy rankingowe do projektu "Szansa na lepsze jutro!"
Przedstawiamy listy rankingowe do projektu “Szansa na lepsze jutro!”, jakie wpłynęły w I-szym naborze ścieżka dotacyjna.

Ocena formalna
Lista rankingowa ocena formalna

Ocena Merytoryczna I etap z podziałem na Kobiety i Mężczyzn
Lista rankingowa ocena merytoryczna I etap

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące
Lista rankingowa OSTATECZNA12:00 PM - 11 Wrzesień 2018

"VISAGE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO" - podpisanie umowy na realizację projektu

„SZANSA NA LEPSZE JUTRO”
W dniu 30 lipca 2018r. podpisaliśmy umowę nr RPSL.07.04.02-24-08ED/17-OO, o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego, zgodnie z wpisem pod numerem 19636 w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia KRAZ

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice